English  Ελληνικα  

İdari değerlendirme-yapı

 
EÜB Yöneticisine İdari değerlendirme-yapı sunma nedenleri;
   
  Başvuru Sahibi, İdari değerlendirme (AR) ücretlerini öder ve AR'yi Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na sunar ve sonucuna İdare Mahkemesinde itiraz edebilir.
   
  A. İtiraz edilebilecek Bina Otoritesi Bölge İdare ofisi(DAO)/Belediye Meclisi Ofisi (MCO) kararları:
 
  • Yerel Bölge İdare Ofisi (DAO) / Belediye Meclisi Ofisi (MCO) tarafından, teknik uzmanlarının veya diğer yetkili KC makamlarının tavsiyesi üzerine, bir Yapı Ruhsatı başvurusunun veya verilmiş bir Yapı İznine dayatılan Koşul(lar)ın reddi.
  • Bölge Ofisinin İngiliz Kuvvetleri ve/veya EÜB Çevre Departmanı ve/veya EÜB Polisi ile istişaresinin ardından, yerel Bölge Ofisi talebi üzerine, DAO/MCO tarafından verilen bir İnşaat İznine dayatılan koşul(lar).
   
 
ANAHTAR KELİMELER  
AR:   İdari Değerlendirme
Yönetici:   EÜB’nin Yöneticisi
MoI:   Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
P:   Başvuran
DAO:   KC Bölge İdare Ofisi (Limasol, Larnaka ve Mağusa’nın) 
MCO:   Kıbrıs Cumhuriyeti Belediye Meclisi Ofisi
AO:   Bölge Yetkilisi
AC:   İdare Mahkemesi (KC)