English  Ελληνικά  

Planlama Başvuru Süreci

Uygunluk
Hükümran Üs Bölgesi (SBA) içerisinde yer alan herhangi bir taşınmaz mal sahibi, mülklerini geliştirmek amacıyla planlama izni başvurusunda bulunabilir.
Ticari, endüstriyel veya diğer konut dışı amaçlara hizmet etmeyi amaçlayan SBA'lar içindeki yeni gelişmeler için, öncelikle bu web sitesinde bulunan aşağıdaki bilgileri ziyaret etmeniz önerilir:
a. İşletme Ruhsatı Başvuru Süreci/Yenileme ve İşyeri Bilgi Değişikliği Bildirimi İşlemleri
b. İzin Verilen İşletme Türlerinin Listesi
Prosedür
Yapı Ruhsatı almakla ilgilenen kişi;

1.

Hesaplanan ücretin ödenmesi üzerine, uygun bir Planlama Başvuru formunu doldurup, İlçe Şehir Planlama ve Konut Ofisine göndermelidir.
  Planlama Başvuru formları çeşitleri;
EA1 Bina geliştirme
EA1a Bina geliştirme – Planlama güvencesi
EA2 Arazi bölümü veya Yol inşaatı
EA3 Maden veya taş ocağı ayrıcalığı
EA4 Devlet daireleri geliştirme
EA5 Kullanım değişikliği
EA6 Geçici planlama izninin uzatılması
EA9 Planlama izni şartı
EA11 Planlama izni geçerlilik süresinin uzatılması
Her Planlama Başvuru formu, dahil edilmesi veya eklenmesi gereken tüm ayrıntıları ve belgeleri içerir.
2. Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru sahibine bir referans numarası verilecektir. Başvuru ile ilgili tüm yazışmalarda bu numara kullanılmalıdır.
3.
Başvuru, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Egemen Üs Bölgelerinin ilgili makamları tarafından değerlendirilecek ve onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecektir.
4.
Başvuru sahibine başvurusuna ilişkin karar, Şehir Planlama ve İskan Dairesi tarafından bildirilecektir.
5. Bir başvuru ile ilgili olarak Planlama Makamı tarafından alınan herhangi bir karara aykırılık olması halinde, başvuru sahibi, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde, Cumhuriyetin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Egemen Üs Bölgeleri Yöneticisi tarafından İdari İnceleme talebinde bulunabilir. İdari İncelemenin gözden geçirilmesi için başvuru sahibinin, Egemen Üs Bölgeleri SBA Şehir ve Ülke Planlama mevzuatında öngörülen uygun ücretleri İlçe Şehir Planlama ve İskan Dairesine önceden ödemesi gerekir ve makbuzun bir kopyasını sunulan İdari İnceleme belgelerine eklemelidir.
ÖNEMLİ DUYURU:
Hiçbir Planlama Ruhsatı sahibi, önce uygun Yerel Yönetimden (yerel Kaymakamlık Ofisi veya Belediye Meclisi) ilgili İnşaat Ruhsatı almadıkça, izin verilen geliştirmeyi gerçekleştirmeye devam etme hakkına sahip değildir.
We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.