English  Ελληνικά 

İtiraz Dilekçesinin verilmesi

Bu sayfa, planlama sisteminin gelecekteki düzeltmelerini veya revizyonlarını bildirmek için yeni SBA Politika Bildirimindeki hükümlere veya planlama bölgelerine (veya her ikisine) karşı ilgili makamlar tarafından değerlendirilmek üzere resmi bir itiraz sunma sürecini belirler.
İtiraz süresi 16 Mayıs 2022'den itibaren açılacak ve 15 Eylül 2022'de kapanacaktır.

Uygunluk: Kimler İtirazda Bulunabilir

Kamunun herhangi bir üyesi (gerçek kişiler, şirketler, kuruluşlar ve yerel yönetimler dahil olmak üzere) itirazda bulunulabilir.

İtirazda bulunan kişi veya kuruluşun, itirazlarının ilgili olduğu arsa veya alan üzerinde mülk sahibi olması veya doğrudan menfaati olması gerekmemektedir. Birden fazla itiraz dilekçesi sunulabilir.

Yerel makamlar, toplulukları adına çeşitli itirazlar içeren yalnızca bir tane İtiraz Dilekçesi sunabilirler, diğer herkes istedikleri kadar itiraz belirterek birden fazla İtiraz Dilekçesi sunabilir.

Politika Beyanı ve imar ve arazi kullanım haritalarına yönelik itirazlar, yayınlandıkları tarih (16/05/2022) itibaren, dört aylık bir süre içinde yapılmalıdır. Bu demektir ki, itiraz gönderme süresi 16/05/2022 00:00'dan 15/09/2022 23:59'a kadar devam edecektir. Geç kalan başvurular ise değerlendirilmeyecektir.

Prosedür
İtiraz dilekçesi sunmak isteyen kişi:

  • Kıbrıs Cumhuriyeti Gateway (Geçit) Portalında sivil kişi veya şirket/kuruluş (Kullanıcı) olarak, CY Giriş profili oluşturmalıdır.
  • Kullanıcı, itiraz dilekçesini Hippodamus çevrimiçi platformu aracılığıyla elektronik olarak doldurur ve gönderir. Hippodamus sadece Yunanca olarak mevcuttur. Yunanca bilmeyen kullanıcılar yerel HÜB Bölge Ofisinden veya Kıbrıs Cumhuriyeti Şehir Planlama ve İskan Dairesinden yardım isteyebilirler.
  • İtiraz gönderildikten sonra, Kullanıcı itirazın alındığına dair otomatik bir yanıt alacaktır. Ayrıca Hippodamus başvuru için bir seri numarası verecektir. Bu seri numarası, yapılan itirazla ilgili tüm yazışmalarda kullanılmalıdır.
  • Geç başvuru durumunda, Hippodamus, başvuru sahibine, geç başvuru nedeniyle itirazın dikkate alınmayacağını otomatik yanıt yoluyla bildirecektir.
  • Tüm itirazlar, dört aylık itiraz sunma süresinin sona ermesinden sonra, İtiraz İnceleme Komitesi ve uygun olan diğer konu beklentileri tarafından incelenecektir.
  • Başvurular yetkili makamlar tarafından değerlendirildikten sonra, itirazın sonucunu uygun olan en erken zaman içerisinde başvuru sahibine bildirilecektir.

İtiraz Dilekçesinin Ana hatları

Kısaca İtiraz dilekçesi sizden şunları talep edecektir;

  • İtirazın ilgili olduğu imar planının teyidi.
  • İtirazda bulunmak isteyen Kullanıcının kişisel bilgileri(bazıları Ariadni'de Kullanıcı profili oluştururken sağlanan bilgilerden otomatik olarak doldurulacaktır).
  • İmar planına itirazlar: İtirazın ilgili olduğu alan/arsa/arsaların detayları ve itirazın açıklaması.
  • Politika Beyanın hükümlerine yapılan itirazlar: İtirazın ilgili olduğu hüküm ve itirazın açıklaması.
We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.