English  Türkçe

Κατάλογος επιτρεπόμενων επιχειρήσεων

 

Αυτός είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος κατηγοριών επιχειρήσεων που γενικά επιτρέπεται να λειτουργήσουν εντός των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων (ΚΠΒ). Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια αίτηση για αδειοδότηση επιχείρησης θα εγκριθεί αν η επιχείρηση εμπίπτει σε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες. Όλες οι αιτήσεις για αδειοδότηση επιχείρησης θα εξετάζονται κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια που ορίζονται στη νομοθεσία των ΚΠΒ.

Μια επιχείρηση δύναται να αδειοδοτηθεί νοουμένου ότι:

α. Υπάρχει νομοθεσία ΚΠΒ που να ρυθμίζει το συγκεκριμένο είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας,
β. Η προτεινόμενη επιχείρηση δεν θα θέσει σε κίνδυνο την στρατιωτική δραστηριότητα και ασφάλεια,
γ. Η επιχείρηση δεν αντιτίθεται στις πρόνοιες της Δήλωση Πολιτικής ΚΠΒ και των Χαρτών Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης, και
δ. Το υποστατικό και/ή οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον.

Ο κατάλογος επανεξετάζεται και ενημερώνεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων που γενικά επιτρέπεται να λειτουργήσουν στις ΚΠΒ ανά πάσα στιγμή.

Προτού προχωρήσετε στην καταχώρηση Αίτησης Αδειοδότησης Επιχείρησης, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την καθοδήγηση σε σχέση με τη Διαδικασία Αίτησης Αδειοδότησης Επιχείρησης, που είναι δημοσιευμένη σε αυτή την ιστοσελίδα.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαβήματα για να εγγράψετε και/ή να εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας, συμβουλεύεστε όπως επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής Διοίκησης Ακρωτηρίου ή Δεκέλειας, αναλόγως της περιοχής στην οποία επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας.

 

 Κατάλογος κατηγοριών επιχειρήσεων που γενικά επιτρέπεται να λειτουργήσουν εντός των ΚΠΒ:

Α. Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Εκτροφείο Σκύλων και Γάτων, Ξενοδοχείο, Υποστατικό Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων
Ζωοτροφές, Εγκαταστάσεις Παρασκευής
Μεταφορά Ζώων (Άδεια Μεταφορέα Ζώων)
Συσκευαστήριο Γεωργικών Προϊόντων
Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (παραγωγή, εισαγωγή/εξαγωγή, αποθήκευση)
Ψυκτικές Αποθήκες Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

B. Εκπαίδευση

Γυμναστής Φυσικής Αγωγής
Εκπαιδευτικό Κέντρο / Φροντιστήριο – Ιδιωτικό (πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
Εκπαιδευτικό Κέντρο / Φροντιστήριο – Ιδιωτικό (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Νηπιαγωγείο

Γ. Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Διαφημιστική Πινακίδα – Έκθεση Διαφημίσεων
Λογιστής / Ελεγκτής

Δ. Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη

Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες – Άσκηση Επαγγελματικών Ειδικοτήτων (Φυσικά Πρόσωπα)
Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες – Λειτουργία Επιχείρησης
Κλιματισμός και Θέρμανση – Εγκατάσταση Συστημάτων από Νομικά Πρόσωπα
Κλιματισμός και Θέρμανση – Εγκατάσταση Συστημάτων (Φυσικό Πρόσωπο)
Κλιματισμός και Θέρμανση – Επιθεώρηση Συστημάτων
Μηχανικός (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός κ.α.)
Τεχνίτες Οχημάτων – Συντήρηση και Επισκευή

Ε. Μεταφορές και Εφοδιασμός

Εκπαιδευτής Οδηγών
Σχολή Οδηγών
Οδηγός Ταξί
Ενοικίαση Αυτοκινήτων ή/και Μοτοσυκλετών

ΣΤ. Τουρισμός και Αναψυχή

Διευθυντής Κέντρου Αναψυχής
Κέντρο εστίασης και αναψυχής
Κρεβατάκια και Ομπρέλες – Τοποθέτηση σε Παραλία
Λούνα Πάρκ / Σφαιριστήριο / Κέντρο Ψυχαγωγίας
Πρακτορεία Στοιχημάτων
Ταξιδιωτικό Γραφείο
Χρήση Μεγαφώνων σε Κέντρα Αναψυχής

Ζ. Υγεία, Ευημερία και Ομορφιά

Χειριστής τροφίμων
Αισθητικός
Παιδοκόμος Κατ’ Οίκον
Συμπληρώματα Διατροφής – Λειτουργία Καταστήματος
Κομμωτής ή Κουρέας
Κομμωτήριο ή Κουρείο
Στέγη για Ηλικιωμένους και Αναπήρους
Φαρμακοποιός
Φαρμακείο
Φυσιοθεραπευτής

Η. Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Ζώα και Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης – Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Καπνικά Προϊόντα – Εμπορία και Πώληση
Κρεοπωλείο
Οινοπνευματώδη Ποτά – Πώληση
Πλανοδιοπώληση
Πρατήριο Πετρελαιοειδών
Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό – Παραγωγή και Εμπορία

Θ. Άλλα

Αθλητική/γυμναστική εγκατάσταση
Διαχείριση αποβλήτων
Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
Εκπαιδευτής ιππασίας
Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών
Εμπορική εγκατάσταση
Εργοστάσιο σύνθλιψης
Εξόρυξη, Επεξεργασία και Απομάκρυνση Αποθηκευμένων Λατομικών Υλικών
Κεραμικά
Κηπουρικές υπηρεσίες
Κινητή δισκοθήκη (Ζωντανή Ψυχαγωγία)
Λιανεμπόριο
Μηχάνημα αυτόματης πώλησης/διανομέας νερού
Ξύλο καυσίμου
Οικοδομικά επαγγέλματα (τοιχοποιία, σοβατιστής, ξυλουργός, στεγαστής κ.λ.π.)
Πλυντήριο αυτοκινήτων
Πολυτεχνίτης (μικροεργασίες/κουτσοδούλια)
Προμηθευτής
Σιδηρουργός/Σιδηροπωλείο
Στεγνοκαθαριστήριο/Πλυντήριο
Σύμβουλος αδυνατίσματος
Συσκευαστήριο
Σχολή ιππασίας
Υδραυλικός
Υπηρεσίες για ζώα/κατοικίδια
Υπηρεσίες καθαρισμού
Χαρτοπαρασκευαστής/Τυπογραφείο
Χώρος στάθμευσης
Υπηρεσίες αντιπροσώπων οχημάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης/αποθήκη

We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.